Giới Thiệu

Home / Giới Thiệu

Hemangioma Hope là một tổ chức phi lợi nhuận vì sức khỏe cộng đồng với sự tham gia của hơn 120 thành viên tích cực. Với mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe của cộng đồng cùng với những hoạt động hết sức ý nghĩa như tư vấn, khám sức khỏe miễn phí, các chương trình thiện nguyện: phát cháo, cơm từ thiện ..v.v.